eScan

 

Een eScan is een methode om de kosteneffectiviteit te beoordelen. Aanzienlijk meer betalen voor een (vermeend) duurzamer product zonder een betere vermarkting van het eigen eindproduct levert over het algemeen geen acceptatie op bij een gemiddelde MKB-er. Logisch. Maar er moet tegelijkertijd wel voorgesorteerd worden om de toekomstige energiekosten voor de onderneming beheersbaar te houden. Energiekosten die in productiekosten fluctueren, waar innovaties nog steeds aan de orde van de dag zijn, welke globaal beïnvloedbaar zijn, maar ook te maken hebben met lokale acceptatie, bijvoorbeeld windmolens en schaliegas.

 

Resep kan de volgende diensten voor uw uitvoeren:
1. Inventarisatie van het huidige energieverbruik (elektriciteit en aardgas), energiekosten en 

    mogelijk reeds genomen energiebesparende maatregelen;
2. Indeling van het energieverbruik in een aantal verbruikscategorieën op basis van onze

    inschatting samen met het bedrijf;
3. Vergelijking van het energieverbruik met andere bedrijven daar waar vergelijkingscijfers 

    beschikbaar zijn;
4. Per verbruikscategorie een indicatie van de mogelijke besparing, investering en 

    terugverdientijd;
5. Eerste aanzet voor een energiebesparingsplan (EBP) indien dat zinvol is voor het bedrijf;
6. Mogelijke vervolgacties;
7. Rapportage van bevindingen. 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een energiescan, neemt u dan contact op

 

  

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies